Het beroep

Wat doet een tolk Gebarentaal?
Een tolk Gebarentaal zorgt voor de communicatie tussen dove en horende mensen. De tolk vertaalt alles wat er in gesproken taal gezegd wordt naar Gebarentaal en alles wat er in Gebarentaal gezegd wordt naar gesproken taal.

Waar kan ik een tolk inzetten?
U kunt een tolk inzetten in alle situaties waarin communicatie plaatsvindt. Deze situaties kunnen worden onderverdeeld in:

 • Werksituaties
 • Sollicitatiegesprekken
 • Functioneringsgesprekken
 • Bedrijfsuitjes
 • Onderwijssituaties
 • Gesprekken met docenten
 • Cursussen
 • Colleges
 • Schooluitjes
 • Privésituaties
 • Medische afspraken(specialist, huisarts)
 • Trouwerij
 • Verjaardagen

Teamtolken
Op het moment dat de duur van een opdracht te lang is of een opdracht erg complex is (bijvoorbeeld universitaire lezingen) kan ervoor gekozen worden om een tweede tolk aan te vragen. Op het moment dat dit gebeurt, werken beide tolken samen. Wanneer de ene tolk actief aan het tolken is, ondersteund te andere tolk. Deze doet dat door de vertaling te controleren en de actieve tolk aan te vullen. Na ongeveer 20 minuten wisselen de tolken om. Voor meer informatie over teamtolken en het aanvragen daarvan, zie: http://www.nbtg.nl/over-het-beroep/teamtolken